Γλώσσα Γ΄ Τάξη

Γλώσσα Γ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο),
τρίτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο
)
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, βιβλίο)
 

 


Γλώσσα Α τάξη

Γλώσσα Α' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-40, 41-60, 61-65, 66-70, 71-80),
δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-12, 13-25, 26-41, 42-50, 51-68, 69-84)
 
 Βιβλίο Δασκάλου εξώφυλλο, βιβλίο
 
 Τετράδιο Εργασιών πρώτο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-36, 37-42), δεύτερο τεύχος (εξώφυλλο, σελίδες 1-40, 41-84)

Γλώσσα Β τάξη

Γλώσσα Β' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-84
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-88
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80

Γλώσσα Δ΄ Τάξη

 Γλώσσα Δ' Δημοτικού
 Βιβλίο Μαθητή Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-32, 33-42, 43-52, 53-64, 65-74, 75-85, 86-96
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-21, 22-32, 33-48, 49-64, 65-74, 75-85, 86-96, 97-108
Τρίτο Τεύχος Σελίδες 1-10, 11-21, 22-32, 33-48, 49-64, 65-80, 81-96
 
 Βιβλίο Δασκάλου Εξώφυλλο, Σελίδες 1-56
 
 Τετράδιο Εργασιών Εξώφυλλα,
Πρώτο Τεύχος Σελίδες 1-16, 17-32, 33-48, 49-64, 65-80
Δεύτερο Τεύχος Σελίδες 1-30, 31-64, 65-72

Επείγουσες Διορθώσεις Βιβλίων

Έχουν γίνει διορθώσεις σε σφάλματα των βιβλίων που ονομάζονται "Παροράματα στα νέα διδακτικά πακέτα"

Παρακάτω δίνονται οι σύνδεσμοι για αυτές τις διορθώσεις από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Α΄ Τάξη
  Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Β΄ Τάξη
  Γλώσσα Β' Δημοτικού , Μαθηματικά Β' Δημοτικού
Γ΄ Τάξη
  Γλώσσα Γ' Δημοτικού , Ιστορία Γ' Δημοτικού , Μαθηματικά Γ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού
Δ΄ Τάξη
  Γλώσσα Δ' Δημοτικού , Ιστορία Δ' Δημοτικού , Μαθηματικά Δ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού
Ε΄ Τάξη
  Γεωγραφία Ε' Δημοτικού , Γλώσσα Ε' Δημοτικού , Ιστορία Ε' Δημοτικού ,
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού , Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού , Φυσική Ε' Δημοτικού
ΣΤ΄ Τάξη
  Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού , Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού , Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού , Φυσική ΣΤ' Δημοτικού
 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β' Δημοτικού
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού
Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού
Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Λεξικό Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α' - ΣΤ' Δημοτικού
Φυσική Αγωγή Α' & Β' Δημοτικού
Φυσική Αγωγή Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
 
Συγκεντρωτικά τα παροράματα στα νέα διδακτικά πακέτα του Δημοτικού