Νέα από το OLPC

Τα εξαρτήματα του OLPC παρατηρούμε σε video που καταγράφηκαν στα πλαίσια της ενημέρωσης για το Μαθητικό Υπολογιστή
Παίξε το video Παίξε το video Παίξε το video Παίξε το video
.

1.Συναρμολόγηση    2.Υλικό-Hardware   3. H 2η γενιά Olpc   4. Linux Ubuntu