Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Εισηγήσεις

Εκπαιδευτικές προτάσεις

Οδηγός σχεδίων εργασίας WebQuest

Το σχέδιο επιμελήθηκε και παρουσίασε η δασκάλα Αμπράζη Ζωή στην ημερίδα που διοργανώθηκε απο την ένωση Μιχάλης Δερτούζος, στη Βέροια το Νοέμβρη του 2005.
 
Περίληψη

'Ενα πολύ σημαντικό ερώτημα, σχετικό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είναι με ποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν τις δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστή στις υπόλοιπες δραστηριότητες μάθησης. Αυτό που συνιστάται , όσο αφορά τα σχέδια εργασίας , είναι να συνδέονται αυτά με άλλες δραστηριότητες , προηγούμενες και επόμενες, έτσι ώστε να μην έχουν οι μαθητές μας μια εμπειρία αποκομμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα. Αναφορικά, τα σχέδια εργασίας WebQuest ,δεν είναι το τελικό σημείο αλλά η αρχή για εξάσκηση στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και η μέσω αυτών ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Κολιάδης, Ε.,2002) που θα γίνουν οδηγός τους στη δια βίου εκπαίδευση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: WebQuest, Σχέδιο εργασίας, Δημιουργία Παρουσίασης
Μέσος όρος: 5 (3 αξιολογήσεις)

Αξιοποίηση διηγήματος

Μαρία Δημάση, Λέκτορας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Διμοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Η κατάθεση προτάσεων για τη διδακτική αξιοποίηση του διηγήματος «Ο Μοσκώβ Σελήμ» στο πλαίσιο της ευρύτερης στοχοθεσίας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θέτει επιτακτικά ως προαπαιτούμενη τη συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των συνιστωσών εννοιών του τίτλου της εισήγησης: αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, με άλλα λόγια τους στόχους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας και διαπολιτισμική εκπαίδευση η οποία και θα οροθετήσει διδακτικές επιλογές και προτάσεις.
 
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish