Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Εκδόσεις Π.Ι

Ψηφιακές εκδόσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας

Βιβλίο Εκπαιδευτικού 

   
     
Εξώφυλλο
     Περιεχόμενα
     Βιβλίο


Πρόλογος
  Εισαγωγή
  Μεθοδολογικές οδηγίες
Στοχευμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας
  Κεφάλαιο Ι: Προφορικός λόγος
  Κεφάλαιο ΙΙ: Ψυχοκινητικότητα
  Κεφάλαιο ΙΙΙ: Νοητικές Ικανότητες
  Κεφάλαιο ΙV: Συναισθηματική Οργάνωση
  Γενική βιβλιογραφία
  Παραρτήματα
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής
  Νόμος 3699/2008 : Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΑΕ)
  Διάγραμμα δομής εκπαιδευτικού συστήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)
  Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
  Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' και Β' Βαθμίδας (Ε.ΕΠΑ.Γ., Ε.ΕΠΑ.Λ., Ε.ΕΠΑ.Σ.)
  Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  
Μέσος όρος: 4.7 (3 αξιολογήσεις)

Ιστορία Γ' Γυμνασίου

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, με υπουργική απόφαση που υπέγραψε στις 19/10/2009, κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενέκρινε την ανατύπωση με βελτιώσεις από τον ΟΕΔΒ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών -μεταξύ άλλων- και του βιβλίου της Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία , του οποίου η πρώτη έκδοση έγινε το 2007.
Οι διορθώσεις αυτές περιλαμβάνουν και το επίμαχο σημείο. Συγκεκριμένα, στη σελ. 163 στιχ. 19-20: με αφορμή τη διεκδίκηση της βραχονησίδας Ίμια, αλλάζει στο ορθό με αφορμή τη διεκδίκηση από την Τουρκία της βραχονησίδας Ίμια.
 
Αξιολόγηση:None Μέσος όρος: 4.3 (4 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish