Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

comenius12-14

Europe –Through my eyes

Το 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών συμμετέχει στο διετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση - Comenius  2012-2014.
 Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση.
Μέσος όρος: 3.7 (3 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish