Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Αξιοποίηση διηγήματοςΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Ακριτόπουλος Α.: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και λογοτεχνία, ΜΑΚΕΔΝΟΝ, Χειμώνας 2004
-Alter Jean: Προς τι η διδασκαλία της λογοτεχνίας; στο: Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, Συνέδριο του Σεριζί, μτφρ. Βασιλαράκης Ι., Επικαιρότητα, 1985
-Αποστολίδου Β.: Κριτήρια επιλογής λογοτεχνικών βιβλίων για σχολική χρήση, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1997
-Αποστολίδου Β.: Λογοτεχνία και Ιδεολογία: το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, στο: Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, επιμέλεια Αποστολίδου Β., Χοντολίδου Ε., τυπωθήτω, 1999
-Βασιλαράκης, Ι.: Γλώσσα και Πράξη της Παιδικής Λογοτεχνίας, GUTENBERG, 1992
-Γαργαλιάνος Στ.-Δημάση Μ.: Η θεωρία του σχήματος σε συσχέτιση με το μοντέλο του  Greimas.Αλληλεπιδράσεις για μια ευρύτερη κατανόηση του παραμυθιού . Υπό δημοσίευση.
-CIDREE (Σύνδεσμος Παιδαγωγικών Ινστιτούτων Ευρώπης), Υ.Π.Ε.Π.Θ., Π.Ι.,1999
-Δαμανάκης Μ.: Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα, Διαπολιτισμική προσέγγιση, Gutenberg, 1997
-Denhiere G. et Baudet S.: Traitement du text, Rondal J.A. et Tribaut J.P., Problemes de psycholinguistique, Bruxelles,  Mardaga, 1987
-Δημάση Μ.: Η διδασκαλία των πεζών και των ποιητικών κειμένων στο Δημοτικό Σχολείο., Ελληνικά Γράμματα, 2001
-Δημάση Μ.- Νιζάμ Α.: Το Κοινό Λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας, Κυριακίδης, 2004
-Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Υπουργείο Πολιτισμού: Γ. Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ. Τα ταξίδια του, σχεδιασμός- κείμενα- επιμέλεια: Ειρήνη Βοκοτοπούλου, 1998
-Κανατσούλη Μ.: Ο «Τρομάρας» του Γ. Βιζυηνού: Από το παραμύθι στο διήγημα στο Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, Το Διήγημα για παιδιά και νέους, ΠΑΤΑΚΗΣ, 1995
-Μπαλάσκας Κ.: Ταξίδι με το κείμενο, Επικαιρότητα, 1990
-Μιχαλοπούλου Κ.: Ο ρόλος των ηρώων της Παιδικής Λογοτεχνίας, στο: Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, επιμέλεια Αποστολίδου Β., Χοντολίδου Ε., τυπωθήτω, 1999
-Μουλλάς Π. (επιμέλεια): Νεοελληνικά Διηγήματα, ΕΣΤΙΑ, 2003
-Μπέλλα Ζ.:Το διήγημα στη Μέση Εκπαίδευση, Ανάγνωση ενός δείγματος, στο Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, Το Διήγημα για παιδιά και νέους, ΠΑΤΑΚΗΣ, 1995
-Οικονομίδου Σ.: Χίλιες και μια ανατροπές, Ελληνικά Γράμματα, 2000
-Παμουκτσόγλου Α.: «Εμείς και οι άλλοι», Διαθεματικότητα και Λογοτεχνία για το σχολείο στον  21 αιώνα, Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, Απρίλιος 2004
-Παπαγεωργάκης Δ.: Παρουσίαση μυθιστορήματος στο Λύκειο, στο: Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, επιμέλεια Αποστολίδου Β., Χοντολίδου Ε., τυπωθήτω, 1999
-Πολίτης Λ.: Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1989
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υ.Π.Ε.Π.Θ.: Προγράμματα Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1999
-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υ.Π.Ε.Π.Θ, Παράρτημα-Τ.Α΄: ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, 2003
-Rivais Yak : Jeux de langage et d’ ecriture, PEDAGOGIE PRATIQUE, 1992
-Σφυρόερα Μ.: Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, Υ.Π.Ε.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Αθηνών,2002
-Verrier Jean: Ανάγνωση μυθιστορημάτων, στο: Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, Συνέδριο του Σεριζί, μτφρ. Βασιλαράκης Ι., Επικαιρότητα, 1985
-Wolff Janet, The Social Production of Art, Macmillan, 1981
-Worton M., Still J. Intertextuality theories and practices, Manchester University Press, 1991

 

 

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish