Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Οδηγός σχεδίων εργασίας WebQuest

Το σχέδιο επιμελήθηκε και παρουσίασε η δασκάλα Αμπράζη Ζωή στην ημερίδα που διοργανώθηκε απο την ένωση Μιχάλης Δερτούζος, στη Βέροια το Νοέμβρη του 2005.
 
Περίληψη

'Ενα πολύ σημαντικό ερώτημα, σχετικό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, είναι με ποιο τρόπο οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν τις δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστή στις υπόλοιπες δραστηριότητες μάθησης. Αυτό που συνιστάται , όσο αφορά τα σχέδια εργασίας , είναι να συνδέονται αυτά με άλλες δραστηριότητες , προηγούμενες και επόμενες, έτσι ώστε να μην έχουν οι μαθητές μας μια εμπειρία αποκομμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα. Αναφορικά, τα σχέδια εργασίας WebQuest ,δεν είναι το τελικό σημείο αλλά η αρχή για εξάσκηση στην αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο και η μέσω αυτών ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Κολιάδης, Ε.,2002) που θα γίνουν οδηγός τους στη δια βίου εκπαίδευση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: WebQuest, Σχέδιο εργασίας, Δημιουργία Παρουσίασης

Εισαγωγή
Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που όλοι παρακολουθούμε στα πλαίσια της επιμόρφωσής μας, ακούμε συχνά να γίνεται λόγος για κριτική σκέψη, συμμετοχική-συνεργατική μάθηση (cooperative learning) , σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με αυθεντικές καταστάσεις (authentic assessment), και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, (technology integration).
Επίσης η Γνωστική στροφή με κυρίαρχο ερευνητικό παράδειγμα το μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών (Κολιάδης Ε., 2002) έρχεται να αντικαταστήσει τις τελευταίες δεκαετίες το συμπεριφοριστικό πρότυπο μάθησης με κυρίαρχο μοντέλο τη συντελεστική μάθηση του Σκίννερ. Όσο για την εποικοδομητική (constructivism) άποψη, σίγουρα την έχουν γνωρίσει ενθουσιώδεις δάσκαλοι που δοκιμάζουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και ενδιαφέρονται, πώς να βοηθήσουν τους μαθητές τους να προσεγγίσουν την γνώση μέσα από πραγματικές καταστάσεις. Επειδή συχνά συμβαίνει , από τη μια μας ενθουσιάζουν όλα αυτά αλλά από την άλλη το αναλυτικό πρόγραμμα με τις δικές του λογικές απαιτήσεις. να μας περιορίζει με αυστηρό τρόπο στην καθορισμένη διδακτέα ύλη , το ερώτημα που συχνά προκύπτει είναι , πώς να ενσωματώσουμε αυτές τις ενδιαφέρουσες στρατηγικές στη διδασκαλία μας.
Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001; Βοσνιάδου, 2001,) κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν το διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. (Παπανικολάου - Γρηγοριάδου , 2005)

Παρώθηση και αυθεντική γνώση

Η εσωτερική παρώθηση είναι ένα σημαντικό κίνητρο για μάθηση και όταν υπάρχει οι μαθητές μας, όχι μόνο καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, αλλά βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για να κάνουν συνδέσεις της νέας γνώσης με την ήδη κατακτημένη. Το WebQuest χρησιμοποιεί μερικές στρατηγικές, που λειτουργούν ως εξωτερική παρώθηση για τους μαθητές εκείνους που για διάφορους λόγους δεν έχουν εσωτερικά κίνητρα και όπως έχει διαπιστωθεί αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό στην τάξη. Καθώς ένα σχέδιο εργασίας WebQuest, εκμεταλλεύεται ένα κεντρικό πρόβλημα που χρήζει ειλικρινή απάντηση, δεν πρέπει να υπολογίζουμε σε άμεση απάντηση αλλά εξηγούμε στους μαθητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν τις πιθανές λύσεις στο Διαδίκτυο. Η διαδικασία αυτή πρωτίστως δίνει στους μαθητές τις ευκαιρίες και το χρόνο να βρουν τις απαντήσεις μόνοι τους ,πράγμα που τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, ανεβάζει την αυτοεκτίμησή τους και δικαιώνει τη συνεισφορά όλων για τη συνεργασία τους στην εύρεση της λύσης. Επίσης όταν ζητηθεί από τους μαθητές να κατανοήσουν, να υποθέσουν ή να επιλύσουν μια προβληματική κατάσταση που προέρχεται από την καθημερινή ζωή, τότε έρχονται αντιμέτωποι με τον αληθινό κόσμο και αναλαμβάνουν ένα αυθεντικό έργο , όχι κάτι που το νόημά του περιορίζεται μέσα στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης.

Κίνητρα και στρατηγικές ανάπτυξης

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ενός σχεδίου WebQuest η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόµηση της νέας γνώσης. Οι μαθητές εστιάζουν περισσότερο στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, ενώ παράλληλα καλλιεργούν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999; Brown Yoder, 1999). Βασική πηγή πληροφορίας αποτελεί το Διαδίκτυο. Λόγω όµως, της γνωστικής υπερφόρτωσης που παρατηρείται σε ένα υπερμεσικό περιβάλλον όπως το διαδίκτυο, είναι αμφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη μάθηση (Hammond & Allison, 1989), (Jonassen, 1991), και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων ενός μαθήματος (Romiszowski, 1990), (Παπανικολάου - Γρηγοριάδου , 2005). Επομένως αρχικά οι δικτυακοί τόποι είναι απαραίτητο να αξιολογούνται από τον/την εκπαιδευτικό και να διευρύνονται ανάλογα με το επίπεδο δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι μαθητές.
Μέσος όρος: 5 (3 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish