Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Οδηγός σχεδίων εργασίας WebQuest

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Brown Yoder, Μ. (1999), The Student WebQuest, Learning & Leading With Technology, Vol. 26 (7)
- Hammond, N. and Allison, L. (1989), Extending hypertext for learning: An investigation of access and guidance tools, In: A. Sutcliffe and L.Macaulay (eds.) People and Computers V, Cambridge University Press, 293-304.
-Jonassen, D. (1991), Evaluating constructivistic learning, Educational Technology, 9.
- Romiszowski, A.J. (1990), The hypertext/hypermedia solution-But what exactly is the problem? In: D. H. Jonassen, and H. Mandl (eds) Designing hypermedia for learning, Nato ASI SeriesF Vol. 67, Berlin: Springer Verlag.
- Stepien, W.J., Senn, P.R. and Stepien, W.C. (2000). The Internet and Problem-based Learning. Developing Solutions through the Web. Zephyr Press. Tucson.
- Tomlinson, C.A. (2000). Differentiation of Instruction in the Elementary Grades. ERIC Digest. ED443572
- Βοσνιάδου Στ., (2005), Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, Εκδόσεις Gutenberg (υπό έκδοση).
- Κολιάδη Ε.(2002), «Γνωστική Ψυχολογία ,Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη»,Αθήνα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002)
- Πυργιωτάκη Ι. (1999), «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη», Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
-Παρασκευόπουλος Σ. Κορφιάτης κ. (2003)«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θεωρίες και μέθοδοι»
- Τριλιανού Θ. (1998), «Μεθοδολογία της Σύγχρονης Διδασκαλίας τομ.Β»,Αθήνα
- «Οδηγός Σχεδίων Εργασίας» , Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Σημειώσεις
Ψύλλος Δ.-Κουμαράς Π. Καριώτογλου Π. «Εποικοδόμηση της Γνώσης στην τάξη με συνέρευνα Δασκάλου και μαθητή»

Σύνδεσμοι[Online]
WebQuest
- Δικτυακός τόπος WebQuest:
http://webquest.sdsu.edu/

- Δηµιουργώντας ένα WebQuest: Είναι πιο εύκολο απ’ότι νοµίζεις!
http://www.education-world.com/a_tech/tech011.shtml
- WebQuests.

Dodge, B. (1995) "Some Thoughts About WebQuests" http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html
The Idea Machine an idea pool of 50 possible starting points for designing a curriculum unit.
- ΣΧΕ?ΙΑΖΟΝΤΑΣ WebQuestΣΕΝΑΡΙΑ
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, Μάϊος 2005
http://hermes.di.uoa.gr/lab/CVs/papers%5Cpapanikolaou%5CPG-WebQuest-Syros2005.pdf
 
Μέσος όρος: 5 (3 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish