Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Προστασία δεδομένων

Η ιστοσελίδα του σχολείου υλοποιήθηκε για να διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία αλλά και να παρουσιάζει την εργασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Μέσα από την υλοποίηση διαφόρων ευρωπαϊκών κυρίως προγραμμάτων, αναδεικνύεται  η ανάγκη να εμφανίζονται ομάδες μαθητών σε φωτογραφίες ή video. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τους γονείς να υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι είναι ενήμεροι και επιτρέπουν ,αν παρίσταται ανάγκη να εμφανίζεται το παιδί τους μέσα από το παραπάνω έντυπο ή ψηφιακό υλικό που παράγεται για να εξυπηρετήσει παιδαγωγικούς στόχους.
Η δήλωση χορηγήθηκε αρχικά για τις ανάγκες του προγράμματος Comenius με δυνατότητα να επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες .
 

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish