Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας

Βιβλίο Εκπαιδευτικού 

   
     
Εξώφυλλο
     Περιεχόμενα
     Βιβλίο


Πρόλογος
  Εισαγωγή
  Μεθοδολογικές οδηγίες
Στοχευμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας
  Κεφάλαιο Ι: Προφορικός λόγος
  Κεφάλαιο ΙΙ: Ψυχοκινητικότητα
  Κεφάλαιο ΙΙΙ: Νοητικές Ικανότητες
  Κεφάλαιο ΙV: Συναισθηματική Οργάνωση
  Γενική βιβλιογραφία
  Παραρτήματα
  Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής
  Νόμος 3699/2008 : Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΑΕ)
  Διάγραμμα δομής εκπαιδευτικού συστήματος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)
  Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
  Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' και Β' Βαθμίδας (Ε.ΕΠΑ.Γ., Ε.ΕΠΑ.Λ., Ε.ΕΠΑ.Σ.)
  Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
  
Μέσος όρος: 4.7 (3 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish