Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Επείγουσες Διορθώσεις Βιβλίων

Έχουν γίνει διορθώσεις σε σφάλματα των βιβλίων που ονομάζονται "Παροράματα στα νέα διδακτικά πακέτα"

Παρακάτω δίνονται οι σύνδεσμοι για αυτές τις διορθώσεις από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Α΄ Τάξη
  Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Β΄ Τάξη
  Γλώσσα Β' Δημοτικού , Μαθηματικά Β' Δημοτικού
Γ΄ Τάξη
  Γλώσσα Γ' Δημοτικού , Ιστορία Γ' Δημοτικού , Μαθηματικά Γ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά Γ' Δημοτικού
Δ΄ Τάξη
  Γλώσσα Δ' Δημοτικού , Ιστορία Δ' Δημοτικού , Μαθηματικά Δ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού
Ε΄ Τάξη
  Γεωγραφία Ε' Δημοτικού , Γλώσσα Ε' Δημοτικού , Ιστορία Ε' Δημοτικού ,
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού , Θρησκευτικά Ε' Δημοτικού , Φυσική Ε' Δημοτικού
ΣΤ΄ Τάξη
  Γεωγραφία ΣΤ' Δημοτικού , Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού , Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού ,
Θρησκευτικά ΣΤ' Δημοτικού , Φυσική ΣΤ' Δημοτικού
 
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Α' & Β' Δημοτικού
Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ' & Δ' Δημοτικού
Εικονογραφημένο Λεξικό Α', Β', Γ' Δημοτικού
Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Λεξικό Δ', Ε', ΣΤ' Δημοτικού
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Α' - ΣΤ' Δημοτικού
Φυσική Αγωγή Α' & Β' Δημοτικού
Φυσική Αγωγή Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
 
Συγκεντρωτικά τα παροράματα στα νέα διδακτικά πακέτα του Δημοτικού

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish