Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Λογισμικά στο e-Υλικό

Διάθεση Νέων Τίτλων και Εκδόσεων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στην ιστοσελίδα της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης του Υπουργείου Παιδείας www.e-yliko.gr έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα Νέα Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα και προϊόντα Εκπαιδευτικού Λογισμικού, τα οποία εντάσσονται στο έργο ΠΛΕΙΑΔΕΣ, ενότητες Νηρηίδες και Χρυσαλλίδες, του Επιχειρησιακού Προγράμματος: Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 1.2, Γ’ ΚΠΣ.

Στη λίστα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε και να μεταφορτώσετε τους νέους τίτλους/εκδόσεις Εκπαιδευτικού Λογισμικού και τα Εκπαιδευτικά Πακέτα. Εναλλακτικά, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό -> Λογισμικό και στις υποενότητες Προϊόντα Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Υπ.Ε.Π.Θ./Π.Ι./Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και Εκπαιδευτικά Πακέτα ( Υπ.Ε.Π.Θ / Ε.Α.Ι.Τ.Υ )

Εμείς επιλέξαμε και προτείνουμε για το Δημοτικό τα εξής πακέτα:
Η Ελλάδα και ο Κόσμος μέσα από τους Χάρτες   Γεωγραφία  -Δημοτικό

Κατεβάστε το λογισμικόΟλοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με θέμα τη χρήση του χάρτη ως μέσου για τη γνωριμία των μαθητών με την Ελλάδα και τον Κόσμο. Στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερμηνεύει και σε κάποιο βαθμό και να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο. Στόχος του είναι επίσης  η αξιοποίηση από το μαθητή της παρεχόμενης πληροφορίας για να δομήσει μία όσο γίνεται ολοκληρωμένη αντίληψη όχι μόνο για το ποια είναι η γεωγραφία της Ελλάδος αλλά και για το ποιοι λόγοι διαμόρφωσαν τα οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά, δημογραφικά αλλά και μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως επίσης να διερευνήσουν την αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω παραγόντων.
Ενδείκνυται για τις Ε΄και ΣΤ΄τάξεις του Δημοτικού.
 

Μετρώ, Υπολογίζω και Εκτιμώ     Μαθηματικά -Δημοτικό
Κατεβάστε τοΟλοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με διαθεματικό χαρακτήρα, όπου οι μαθητές, με αφορμή τις μετρήσεις μηκών, επιφανειών, όγκων, μάζας – βάρους και χρόνου με τη χρήση όλων των ειδών των μονάδων μέτρησης, εισάγονται στις βασικές έννοιες της στατιστικής και των γραφικών παραστάσεων, ώστε να προχωρούν σε συγκρίσεις, εκτιμήσεις και συμπεράσματα. Περιλαμβάνει μια σειρά από μικρόκοσμους. Κάθε μικρόκοσμος υποστηρίζει συγκεκριμένες δραστηριότητες με τη μορφή «Φύλλων Εργασίας». Κεντρικό θέμα των δραστηριοτήτων είναι η μέτρηση διαφόρων μεγεθών και ποικίλες αναπαραστάσεις (γραφήματα, πίνακες τιμών, ραβδογράμματα) που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (Δ’ , Ε’  και ΣΤ΄). Η δομή των «Φύλλων Εργασίας» βασίζεται στο μοντέλο διερεύνησης: Προβληματική κατάσταση – Υπόθεση (εικασία) ή εκτίμηση – Επιβεβαίωση

Μαθαίνω τη Γλώσσα μου  Ελληνική Γλώσσα; Μελέτη Περιβάλλοντος 
Νηπιαγωγείο -Δημοτικό
Μαθαίνω τη Γλώσσα μου
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που σαν στόχο έχει τη γλωσσική καλλιέργεια μαθητών και μαθητριών του Νηπιαγωγείου, της Α’ και Β’ τάξης Δημοτικού και μέσω αυτής, στην εξοικείωση τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο που τους περιβάλλει

Πλανήτης Γη Β΄  Γεωγραφία Μελέτη -Περιβάλλοντος      Δημοτικό
Πλανήτης Γη Β΄
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά, να κατανοήσουν βασικές έννοιες με το σχήμα και τη διαμόρφωση της Γης, ξεκινώντας την εξέταση της Γης από μεγάλη απόσταση, οπότε μέσα από κατάλληλες προσομοιώσεις και άλλο ψηφιακό υλικό να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για ένα σφαιρικό ουράνιο σώμα που έχει μια θέση στο ηλιακό μας σύστημα.

Περιβάλλον – Η Προστασία του Δάσους
   Μελέτη Περιβάλλοντος; Φυσικές Επιστήμες-  Δημοτικό
Περιβάλλον – Η Προστασία του Δάσους
Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που σαν στόχο έχει  να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες για την ανάγκη προστασίας του δάσους όχι μέσα από ένα προκατασκευασμένο σύνολο κανόνων και απαγορεύσεων, αλλά αντίστροφα, οι όποιοι κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς τους στο δάσος να προκύψουν ως φυσική συνέπεια των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν σ’ αυτό.

Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Β'

 
Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Β'Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό - ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην επικοινωνία. Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.

Μικροί καλλιτέχνες σε δράση

Κατεβάστε το
Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό - ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά.
Διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μέσα από την αλληλεπίδραση Η/Υ - μαθητή και προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις δυνατότητες των μαθητών, έτσι ώστε όλοι να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζοντας τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθώντας στην επικοινωνία.
Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α.

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish