Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Europe –Through my eyes

Το 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών συμμετέχει στο διετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση - Comenius  2012-2014.
 Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως µέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση.

Το σχολείο μας σε αυτό το project  θα συνεργαστεί με τα σχολεία των εξής  χωρών :
Αγγλίας : St. Mary and St. Thomas Aquinas Catholic Primary School Πόλη : Newcastle
Ιταλίας : Istituto  Comprensivo  di  Tavagnacco Πόλη : Tavagnacco
Ισπανίας :  C.E.I.P. Santa Maria del Prado Πόλη : La Roca de la Sierra
Πολωνίας: Szkoła Podstawowa im. St. Mikołajczyka w Jaszkowej Dolnej   Πόλη : Kłodzko  
Σκοπός προγράμματος
   O σκοπός του ευρωπαϊκού προγράμματος “ Europe –Through my eyes”  που θα υλοποιήσει το σχολείο μας  είναι :   Η προσέγγιση των πολιτιστικών διαφορών στην Ευρώπη,  η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους λαούς, τους τόπους και τους πολίτες των χωρών της Ευρώπης όπου βρίσκονται τα συνεργαζόμενα σχολεία, η απόκτηση εμπειριών συνεργασίας και σύμπραξης των μελών και η προσέγγιση της κουλτούρας, της νοοτροπία, του τρόπου ζωής, των παραδόσεων και των εθίμων των συμμετεχόντων χωρών.
Χρήση των Νέων Τεχνολογιών
    Οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ευρωπαϊκή αυτή συνεργασία μέσα από διαθεματικές εργασίες  και με την χρήση των Νέων Τεχνολογιών (mail, ψηφιακές εικόνες, internet, τηλεδιάσκεψη, επεξεργασία κειμένου, καταγραφή βίντεο, powerpoint) θα αποκτήσουν  ενθουσιασμό και  περισσότερο ενδιαφέρον για  μάθηση και συνεργασία και θα έχουν τη δυνατότητα  να κατανοήσουν  ότι : «Όλοι είμαστε ίσοι και ότι μπορούμε να εργαστούμε από κοινού».
Ευρωπαϊκή οικογένεια
    Το  project αυτό θα επιτρέψει στους μαθητές μας να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι και ανεκτικοί ως αυριανοί πολίτες στην διαφορετικότητα των  πολιτισμών και των θρησκειών που υπάρχουν στην κοινωνία μας, καθώς και την προετοιμασία τους για το μέλλον της ζωής τους μέσα στην "ευρωπαϊκή οικογένεια" .
 
Εκπαιδευτικοί
     Μέσα από την υλοποίηση του project  θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν διαφορετικές διδακτικές τεχνικές και δεξιότητες  και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες δικές τους, να αξιολογήσουν διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να συζητήσουν εκπαιδευτικά θέματα, όπως διδασκαλία και μάθηση, αξιολόγηση και σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα, να κατανοήσουν κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές και ομοιότητες των χωρών-εταίρων.
 
Ιστοσελίδες
   Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράμματος θα αναρτώνται :
Ιστοσελίδα του σχολείου μας : http://1dim-giann.pel.sch.gr/
Ιστοσελίδα προγράμματος:   http://www.europethroughmyeyes.co.uk/
 
Μέσος όρος: 3.7 (3 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish