Εργαστήριο Δεξιοτήτων – Ε’ τάξη

Στα πλαίσια του “Εργαστηρίου Δεξιοτήτων”, οι μαθήτριες και οι μαθητές της Ε’ τάξης του σχολείου μας, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους (κα Σοφία Τελλίδου του Ε1 και κυρία Αλεξάνδρα Παρλακίδου του Ε2), ασχολήθηκαν με το θέμα “Πλημμύρες”.

Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα "Πλημμύρες" - Ε' τάξη (Σχ. Έτος 2021-2011)
« από 15 »