Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής γλώσσας στο μάθημα των Γερμανικών

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του Διονυσίου Σολωμού, του εθνικού ποιητή της Ελλάδας. Η Παγκόσμια ημέρα θεσμοθετήθηκε το 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας.
Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
“Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσης από έναν δάσκαλο προς κάποιον μαθητή με σκοπό την αφομοίωση της γνώσης αυτής από τον μαθητή, δηλαδή την μάθηση”, οργανώσαμε με τα δύο τμήματα της Στ’ τάξης των Γερμανικών ένα πρότζεκτ.

Διδάσκοντας τη Γερμανική ως ξένη γλώσσα, αναζήτησα κοινά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές μου να την αφομοιώσουν. Στην προσπάθεια μου αυτή παρατηρήσαμε στην τάξη μέσα από κάποιες βιντεοπροβολές, ότι πέρα από τις πάμπολλες ομοιότητες στην γραμματική και την σύνταξη που έχει η Γερμανική γλώσσα με την Αρχαία Ελληνική, ισχύει και το εξής εκπληκτικό! Υπάρχουν εκατοντάδες ελληνικές λέξεις που υιοθέτησαν οι Γερμανοί στο λεξιλόγιο τους!! Αυτές αφορούν όχι μόνο τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα αλλά και τον καθημερινό λόγο, όπως π.χ. Philosophie, Mechanik, Demokratie, Theater, Melodie, Akrobat κ.α.. Οι λέξεις αυτές ονομάζονται Grazismen. Κάποιες από αυτές τις καταγράψαμε σε κολλάζ. Έτσι, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι όσο καλύτερα γνωρίζουμε την μητρική μας γλώσσα, δηλαδή την Ελληνική, τόσο καλύτερα και ευκολότερα μαθαίνουμε την Γερμανική!!

Η Καθηγήτρια των τμημάτων της Στ’ τάξης των Γερμανικών

Βάνα Μπόσκου