Προγραμματισμός εθελοντικής αιμοδοσίας

Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων δραστηριοτήτων μας, σχεδιάζουμε την υλοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας στο χώρο του σχολείου. Για την πραγματοποίηση της όμως θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός εθελοντών αιμοδοτών.
Καλούμε λοιπόν τους Γονείς και Κηδεμόνες αλλά και τους φίλους του σχολείου μας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρακάτω φόρμα [εδώ].
Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, η εκδήλωση εθελοντικής αιμοδοσίας θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 1ο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.