Πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού

Στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με θέμα “Πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού “, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις από τα τμήματα Στ1, Στ2 και Α2.

Made with Padlet

Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί: Ευανθία Πομάκη (Στ2), Δέσποινα Χατζηασλανίδου (Στ1), Σουλτάνα Μεταξά (Α2)