Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Εργαστήρι Δασκάλου

Στο εργαστήρι μας θα βρείτε σχέδια μαθημάτων με τη βοήθεια Η/Υ

Οι «κατ’ οίκον» εργασίες

   Οι εργασίες που ανατίθενται για το σπίτι είναι από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που απασχολούν διαχρονικά το σχολείο. Σε πολλές περιπτώσεις  προκαλούν αρκετές ανησυχίες, λόγω της αύξησης της ποσότητας και της συχνότητας με την οποία δίνονται στους μαθητές από τους δασκάλους (μεγάλος αριθμός φωτοτυπιών), αλλά και γιατί οι γονείς έχουν συνδέσει την εικόνα του καλού δασκάλου με τις φωτοτυπίες που δίνονται στο μαθητή. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα λόγω της μεγάλης διάθεσης φωτοτυπιών  και διαγωνισμάτων  στο διαδίκτυο που δεν αξιολογούνται από κανένα ως προς την εκπαιδευτική τους αξία,  είναι ανάγκη να  ενημερωθούμε . 
   Για τις σχολικές εργασίες δημοσιεύουμε την  Εγκύκλιο του σχολικού Συμβούλου 4ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πέλλας, Γκουτζαμάνη Βασιλείου, Συνημμένο Αρχείο
Μέσος όρος: 3.6 (5 αξιολογήσεις)

Μέθοδοι διδασκαλίας ξένων γλωσσών

Στο πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία , θα συναντήσουμε δύο πιθανόν όχι και τόσο οικείους όρους στις προτεινόμενες μεθόδους για τη διδασκαλία των αγγλικών: Suggestopedia και Τotal physical response. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως μέθοδοι εκμάθησης ξένων γλωσσών που είχαν πολύ καλά αποτελέσματα ωστόσο δεν είναι διαδεδομένες στο σώμα των εκπ/κών ξένων γλωσσών. Οι μέθοδοι αυτές καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη και από τους δασκάλους κατά τη διδασκαλία αλλοδαπών μαθητών καθώς η ελληνική αποτελεί γι αυτούς δεύτερη γλώσσα.

Suggestopedia ονομάζεται η μέθοδος διδασκαλίας που αναπτύχθηκε από τον Βούλγαρο ψυχοθεραπευτή Georgi Lozanov. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο διδασκόμενος μπορεί να μάθει τρεις φορές γρηγορότερα μια γλώσσα απ' ότι με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας.

Ο όρος δημιουργήθηκε από τη σύνθεση των αγγλικών όρων “suggestion” και “pedagogy" και οι βασικές αρχές της διδακτικής προσέγγισης στοχεύουν στην απελευθέρωση του μαθητή από το άγχος και τις αρνητικές εμπειρίες , με σκοπό την αυθόρμητη συμμετοχή στη διαδικασία κατάκτησης δεξιοτήτων και συνηθειών. Σπουδαίο ρόλο στην εφαρμογή της μεθόδου παίζει ο χώρος και ο τρόπος διδασκαλίας.

πηγές: http://en.wikipedia.org/wiki/Suggestopedia http://www.youtube.com/watch?v=yX4JFEUgqlg

Total physical response (TPR) ονομάζεται η μέθοδος που αναπτύχθηκε από τoν Dr. James J. Asher ομότιμo καθηγητή στο San José State University. Η μέθοδός του στηρίζεται στην υπόθεση ότι όταν μαθαίνουμε μια διαφορετική από τη μητρική μας γλώσσα, την εσωτερικεύουμε μέσω μιας διεργασίας απoκωδικοποίησης παρόμοιας με την εκμάθηση της μητρικής. Συνεπώς πρέπει να διατίθεται στον διδασκόμενο ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έρχεται σε επαφή με την ξένη γλώσσα και αναπτύσσει σιγά σιγά ικανότητες κατανόησης πριν από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. ( πχ παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου). Οι μαθητές απαντούν συνήθως στις εντολές του δασκάλου με κάποια κίνηση. Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσα από παιχνίδια μέσα από τα οποία αλληλεπιδρούν δάσκαλος και μαθητές

πηγές: http://en.wikipedia.org/wiki/Total_physical_response

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι για τα Αγγλικά


http://www.mingoville.com/el.html Η πιο ολοκληρωμένη Online σειρά μαθημάτων αγγλικών του κόσμου για παιδιά - ΔΩΡΕΑΝ!
http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/article.php?aid=119&mid=1 http://www.facebook.com/dreamenglish
Μέσος όρος: 5 (1 αξιολόγηση)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish