Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Λειτουργία Σχολείου

Θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου (ωράριο, πρόγραμμα μαθημάτων, ενημέρωση γονέων).

Σεμινάρια Πιλοτικού Σχολείου

     Στα πλαίσια του Προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Πιλοτικών Σχολείων θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών οι παρακάτω επιμορφωτικές συνατήσεις:
Την Τρίτη, 29 - 01 - 2013, τη Δευτέρα, 04 - 02 - 2013, την Τετάρτη, 06 - 02 - 2013 και την Τρίτη 19 - 02 - 2013.
Αξιολόγηση:None Μέσος όρος: 1 (1 αξιολόγηση)

Εγγραφές στην Α΄ τάξη

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΗΝ  Α  ΤΑΞΗ
Α.   Στην  Α΄ τάξη  του  Σχολείου  μας  εγγράφονται, σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 άρθρο 7,  τα  παιδιά    που  γεννήθηκαν  το έτος 2006 και  κατοικούν  εντός  των  ορίων  της  περιφέρειας του  σχολείου  μας που ορίζονται από τις οδούς: Πλατεία Γκόνου Γιώτα – 20ης Οκτωβρίου – Αν. Ρωμυλίας – Κολοκοτρώνη – Χατζηδημητρίου –– Πλατεία  Γκόνου Γιώτα.

Β΄ Απαιτούμενα  δικαιολογητικά :
1. Πιστοποιητικό  γεννήσεως
2. Βιβλιάριο  υγείας  του  παιδιού  για  τον  έλεγχο των  εμβολιασμών
3. Πιστοποιητικό  οδοντολογικής  εξέτασης
4. Πιστοποιητικό οδοντιατρικής και οφθαλμολογικής εξέτασης
5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου
4. Πρόσφατη  απόδειξη  λογαριασμού  ΔΕΗ ή τηλεφώνου που να     φαίνεται  η διεύθυνση κατοικίας.
Τα δικαιολογητικά 3 και 4 μπορούν να κατατεθούν έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

Γ.  Οι  εγγραφές  θα  γίνονται  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από 1ης  μέχρι  και  21ης  Ιουνίου  2012.      
                                                                           Γιαννιτσά  31 – 5 - 2012

                                                                     Ο  Διευθυντής  του  Σχολείου


                                                                              Βούτος Διονύσιος
Μέσος όρος: 1.3 (3 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish