Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Λειτουργία Σχολείου

Θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου (ωράριο, πρόγραμμα μαθημάτων, ενημέρωση γονέων).

Εγγραφές για την Α΄ τάξη σχολικού έτους 2013-2014

Α.   Στην  Α΄ τάξη   εγγράφονται, σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 άρθρο 7,  τα  παιδιά που  γεννήθηκαν  το έτος 2007 και  κατοικούν  εντός  των  ορίων  της  περιφέρειας του  σχολείου  μας που ορίζονται από τις οδούς: Πλατεία Γκόνου Γιώτα – 20ης Οκτωβρίου – Αν. Ρωμυλίας – Κολοκοτρώνη – Χατζηδημητρίου –– Πλατεία  Γκόνου Γιώτα.

Β΄ Απαιτούμενα  δικαιολογητικά :
1. Πιστοποιητικό  γεννήσεως (Ζητείται αυτεπάγγελτα).
2. Βιβλιάριο  υγείας  ή άλλου αποδεικτικού όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. Πιστοποιητικό  οδοντολογικής  εξέτασης.
4. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.
5. Πρόσφατη  απόδειξη  λογαριασμού  ΔΕΗ.
6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Γ.  Οι  εγγραφές  θα  γίνονται  τις  εργάσιμες  ημέρες  από 1ης  μέχρι  και  21ης  Ιουνίου  2013 και από ώρες 09:00 με 14:00.      
Αξιολόγηση:None Μέσος όρος: 2 (1 αξιολόγηση)

Σεμινάρια Πιλοτικού Σχολείου

     Στα πλαίσια του Προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Πιλοτικών Σχολείων θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών οι παρακάτω επιμορφωτικές συνατήσεις:
Την Τρίτη, 29 - 01 - 2013, τη Δευτέρα, 04 - 02 - 2013, την Τετάρτη, 06 - 02 - 2013 και την Τρίτη 19 - 02 - 2013.
Αξιολόγηση:None Μέσος όρος: 1 (1 αξιολόγηση)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish